Наші послуги

та можливості


Бізнес консалтинг

- Організація та ведення управлінського обліку

- Підготовка бізнес-планів

- Кредитування у банків-партнерів

- Фінансове моделювання

- Оцінка інвестиційних проектів

Бухгалтерський консалтинг

- бухгалтерські консультації

- ведення бухгалтерського та податкового обліку

- Нарахування оплати праці

- бухгалтерський аудит

- відновлення бухгалтерського обліку

- облікова політика підприємства

Фінансовий консалтинг

- Оцінка основних засобів

- Аналіз фінансово-господарської діяльності

- Фінансовий due diligence

- Оптимізація господарського обліку

Юридичний консалтинг

- Консультації з податкового права

- Консультації з міжнародного права

- Консультації з цивільного права

- Адміністративне право

- Трудове право

- Представництво в суді

- Створення/ліквідація компанії

Кадровий консалтинг

- Аутплейсмент

- Аналіз заробітної плати

- Кадровий аудит

- Підбір персоналу

ІТ консалтинг

- Створення сайтів на платформах: WIX, UCOZ, OPENCARD, Joomla, WordPress, Bitrix, Tilda тощо

- HTML/CSS.

- Наповнення сайтів товарами, послугами та унікальним описом

- Розробка та створення презентацій

Консалтинг з Охорони праці

- Впровадження системи управління охороною праці

- Документообіг з охорони праці

- Консультативний супровід з питань, що стосуються охорони праці, з отримання дозволів на виконання робіт (експлуатацію обладнання) підвищеної небезпеки.

- Консультування з питань пожежної безпеки.

Рекламний консалтинг

- Рекламна кампанія

- Брендинг/Ребрендинг

- Формування іміджу компанії